http://www.nyq.cn
 当前位置:首页 -> 国学 -> 经部 -> 周易 -> 正文

下经(震)

作者:未知来源:网络收集时间:2011-10-17 16:28:01阅读:
字号:|
    51. 震(卦五十一)
 
    ⅲ
 
    ⅲ(震下震上)
 
    《震》:亨。震来虩虩,笑言哑哑,震惊百里,不丧匕鬯。
 
    《彖》曰:震,亨。“震来虩虩”,恐致福也。“笑言哑哑”,后有则也。“震惊百里”,惊远而惧迩也。“不丧匕鬯”,出可以守宗庙社稷,以为祭也。
 
    《象》曰:洊雷,震。君子以恐惧修省。
 
    初九,震来虩虩,后笑言哑哑,吉。
 
    《象》曰:“震来虩虩”,恐致福也。“笑言哑哑”,后有则也。
 
    六二,震来厉,亿丧贝,跻于九陵,勿逐,七日得。
 
    《象》曰:“震来厉”,乘刚也。
 
    六三,震苏苏,震行无眚。
 
    《象》曰:“震苏苏”,位不当也。
 
    九四,震遂泥。
 
    《象》曰:“震遂泥”,未光也。
 
    六五,震往来,厉,意无丧,有事。
 
    《象》曰:“震往来厉”,危行也。其事在中,大无丧也。
 
    上六,震索索,视矍矍,征凶。震不于其躬,于其邻,无咎。婚媾有言。
 
    《象》曰:“震索索”,中未得也。虽凶无咎,畏邻戒也。

相关文章:

·下经(鼎)2011-10-17
·下经(革)2011-10-17
·下经(萃)2011-10-17
·下经(节)2011-10-17
·下经(艮)2011-10-17
·下经(益)2011-10-17
·下经(渐)2011-10-17
·下经(涣)2011-10-17
·下经(未济)2011-10-17
·下经(既济)2011-10-17

上一篇: 下经(萃)   下一篇: 下经(革)

关于本站 | 业务合作 | 广告联系 | 留言建议 | 联系方式 | 网站导航 | 管理登录
闽ICP备05030710号