http://www.nyq.cn
 当前位置:首页 -> 国学 -> 经部 -> 周易 -> 正文

下经(归妹)

作者:未知来源:网络收集时间:2011-10-17 16:28:01阅读:
字号:|
    54. 归妹(卦五十四)
 
    ⅲ
 
    ⅷ(兑下震上)
 
    《归妹》:征凶,无攸利。
 
    《彖》曰:归妹,天地之大义也。天地不交而万物不兴。归妹,人之终始也。说以动,所归妹也。“征凶”,位不当也。“无攸利”,柔乘刚也。
 
    《象》曰:泽上有雷,归妹。君子以永终敝。
 
    初九,归妹以娣。跛能履,征吉。
 
    《象》曰:“归妹以娣”,以恒也。“跛能履吉”,相承也。
 
    九二,眇能视,利幽人之贞。
 
    《象》曰:“利幽人之贞”,未变常也。
 
    六三,归妹以须,反归以娣。
 
    《象》曰:“归妹以须”,未当也。
 
    九四,归妹愆期,迟归有时。
 
    象曰:“愆期”之志,有待而行也。
 
    六五,帝乙归妹,其君之袂不如其娣之袂良。月几望,吉。
 
    《象》曰:“帝乙归妹,不如其娣之袂良”也。其位在中,以贵行也。
 
    上六,女承筐无实,士刲羊无血,无攸利。
 
    《象》曰:上六无实,承虚筐也。

相关文章:

·下经(鼎)2011-10-17
·下经(革)2011-10-17
·下经(震)2011-10-17
·下经(萃)2011-10-17
·下经(节)2011-10-17
·下经(艮)2011-10-17
·下经(益)2011-10-17
·下经(渐)2011-10-17
·下经(涣)2011-10-17
·下经(未济)2011-10-17

上一篇: 下经(巽)   下一篇: 下经(损)

关于本站 | 业务合作 | 广告联系 | 留言建议 | 联系方式 | 网站导航 | 管理登录
闽ICP备05030710号